O projektu

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Projekt ima za cilj održivo upravljanje i zaštitu okoliša u pograničnoj regiji, kroz nadogradnju postojeće mreže biciklističkih ruta te razviti i izgraditi “kapilarnu” rutu na hrvatskoj strani koji povezuje sela Ivanovac i Antunovac s postojećim biciklističkim stazama Grada Osijeka. Označiti će se i dvije “tematske rute”. Prva koja u Antunovcu  vodi do poučne staze posvećene promatranju ptica “Stepskog sokola” u svome prirodnom staništu u poljanama i  druga tematska ruta koja će voditi do povijesne tvrđave iz 13. stoljeća  utvrde”Korogyvar”, okružene s vrijednim prirodnim okolišem i postojećim jezerom. Uz te rute nalazi se i ergela lipicanaca kao zanimljiva destinacija za ljubitelje konja.

Provedba projekta na području Općine Antunovac povezati će  se sa biciklističkim rutama Grada Osijeka i već postojećim i planiranim rutama duž rijeke Drave prema Mađarskoj. Prometna signalizacija i znakovi razviti će se prema standardima EU. Informacijske ploče za posjetitelje biti će razvijene u suradnji sa partnerom udrugom Zeleni Osijek. Kreirati će se karta biciklističke rute od Mađarske granice do Antunovca, koja upućuje na turističke znamenitosti i atrakcije. U Općini Antunovac  uzduž biciklističkih staza postaviti će se parkirališta za bicikle i klupe. Promotivnom kampanjom će se povećati interes javnosti pomoću letaka, brošura, medija, novih web stranica i organizacijom međunarodnih biciklističkih manifestacija Pečuh – Antunovac.

Na Mađarskoj strani glavni elementi su: izraditi plan biciklističke staze koja vodi iz grada Pečuha, a plan je ekološki označiti biciklističku rutu oznakama od Pečuha do granice s hrvatskom. Tijekom faze provedbe projekta postaviti će se i odmorišta za bicikliste uz biciklističku rutu. Tijekom projekta pripremiti će se nekoliko studija,  koje će stručno i znanstveno podržati projekt. Važan element je trening na mađarskoj i kao na hrvatskoj strani, o čemu će više reći partneri o svom dijelu projekta. U konačnici specifični cilj projekta je stvoriti novi turistički proizvod, biciklističku rutu i stazu Pečuh-Osijek-Antunovac-Ivanovac koji će dati novu dimenziju razvoju turizma i mogućnost stvaranja novih radnih mjesta u ovoj vrlo nerazvijenoj regiji.